รับออกแบบ จัดทำเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ อบต. เทศบาล
มีระบบจัดการเว็บไซต์ รองรับ ITA เชื่อมต่อ E-GP
อบรมการใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ชำระค่าบริการ 

วิธีแจ้งการชำระค่าใช้บริการ

 

เมื่อท่านชำระค่าใช้บริการเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระค่าใช้บริการได้โดยแสดงหลักฐานการชำระเงิน
ส่งมาที่อีเมล์    หรือที่ line id: khonkaenweb